ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,674
Yesterday:6,941
Today:2,355

List student exam room


Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-T124WSB-3-P6

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phạm ĐăngKhoa21/11/2003 
2 Hồ MaiKhuê13/10/2004 
3 Vũ KhánhLinh19/11/2004 
4 Nguyễn Ngọc XuânMai01/09/2004 
5 Trần Nữ HoàngMy27/10/2003 
6 Nguyễn PhươngNam28/09/2002 
7 Dương QuýNghi26/08/2003 
8 Trần Phú HảiNguyên29/08/2003 
9 Lê ThảoNhi09/03/2004 
10 Trương Thị HiềnNhi26/03/2004 
11 Nguyễn PhiQuốc12/09/2002 
12 Lê Ngọc TrúcQuỳnh14/12/2003 
13 Ngô AnhThư15/06/2004 
14 Đặng MaiThuyên08/10/2003 
15 Nguyễn NgọcTiến14/11/2004 
16 Trần ThuTrang31/07/2000 
17 Lê Thị ThụcVân21/12/2003 
18 Nguyễn Lâm TườngVy14/06/2003 
19 Nguyễn Trần ThuýVy29/12/2003 
20 Hoàng Ngọc NhưÝ18/03/2003