ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,779,153
Yesterday:5,585
Today:4,944

E-materials

Menu :
NoMaterialsDownload
1
Thông báo về tỷ lệ điểm thành phần và cách tính điểm toàn bộ học phần bậc Đại học (TB số 246/TB-ĐHKT-KHKT)
Author: UEH. Update: 10:28 | 13/03/2019
442 KB
2
Quy định xử lý đạo văn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
Author: UEH. Update: 09:07 | 31/05/2022
1,070 KB
3
Quy định trách nhiệm Sinh viên/học viên trong các kỳ thi
Author: ISB. Update: 15:29 | 30/03/2017
2,224 KB
4
Quy định sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần
Author: ISB. Update: 16:36 | 15/09/2017
640 KB
5
Quy định đánh giá học phần bậc Đại học_UEH (điều chỉnh)
Author: UEH. Update: 21:19 | 23/02/2022
3,296 KB
6
Quy định công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Author: UEH. Update: 16:38 | 15/09/2017
444 KB
7
Quy định chính sách học bổng chương trình Cử nhân Tài năng (QĐ số 1504/QĐ-ĐHKT-ĐTQT)
Author: ISB. Update: 15:56 | 05/07/2021
216 KB
8
Quy chế đào tạo trình độ Đại học theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (QĐ số 1796/2021/QĐ-ĐHKT-ĐT)
Author: UEH. Update: 09:07 | 18/02/2022
3,601 KB
9
Quy chế đào tạo trình độ Đại học theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (QĐ số 1407/QĐ-ĐHKT-TCHC)
Author: UEH. Update: 15:29 | 30/03/2017
603 KB
10
Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (QĐ số 17/VBHN-BGDĐT)
Author: BGD. Update: 15:27 | 30/03/2017
714 KB
11
Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ_Bộ GDĐT (TT số 08/2021/TT-BGDĐT)
Author: BGD. Update: 21:17 | 23/02/2022
897 KB
12
Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ_Bộ GDĐT (QĐ số 43/2007/BGDĐT)
Author: BGD. Update: 15:28 | 30/03/2017
441 KB