ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:9,061,705
Yesterday:4,677
Today:3,720

E-materials

Menu :
NoMaterialsDownload
1
Thông báo về tỷ lệ điểm thành phần và cách tính điểm toàn bộ học phần bậc Cao học (TB số 245/TB-ĐHKT-KHKT)
Author: UEH. Update: 10:26 | 13/03/2019
406 KB
2
Quy định xử lý đạo văn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
Author: UEH. Update: 22:07 | 02/11/2022
1,070 KB
3
Quy định trách nhiệm sinh viên/học viên trong các kỳ thi
Author: ISB. Update: 22:12 | 02/11/2022
2,224 KB
4
Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ (Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT)
Author: BGD. Update: 15:05 | 10/09/2021
1,953 KB
5
Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ-BGD (Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT)
Author: BGD. Update: 15:28 | 30/03/2017
633 KB
6
Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ_BGD (Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT)
Author: BGD. Update: 15:13 | 10/09/2021
3,403 KB
7
Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (QĐ số 3794-2021/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH)
Author: UEH. Update: 12:11 | 05/08/2022
2,231 KB
8
Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (QĐ số 4492/QĐ-ĐHKT-VSĐH)
Author: UEH. Update: 15:14 | 14/05/2019
557 KB