ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,845,074
Yesterday:6,825
Today:12,930

List student exam room


Subjects : Export Strategy and Applications
Exam room : ESA-T124WSB-3-P6

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Vy VinhQuang16/03/2003 
2 Hà MinhQuân20/04/2003 
3 Nguyễn MinhQuân22/09/1999 
4 Trương AnhQuân08/08/2002 
5 Ngô AnhThư15/06/2004 
6 Tống ThủyTiên03/11/2002 
7 Nguyễn LêToàn22/03/2003 
8 Trần Lê NgọcTrâm28/01/2003 
9 Phạm TháiTrân17/07/2003 
10 Phạm Thái MinhTriết09/08/2003 
11 Huỳnh ThảoTrinh17/11/2003 
12 Nguyễn Ngọc ThảoTrinh30/03/2003 
13 Nguyễn Đăng MinhTrí10/12/2003 
14 Trần NhãTrúc23/03/2002 
15 Nguyễn Anh24/02/2003 
16 Đặng Dương KimTuyền10/10/2003 
17 Nguyễn Ngọc ThanhUyên18/12/2003 
18 Lê Thị HồngViệt26/02/2001 
19 Trần Dương Thiên02/06/2001 
20 Huỳnh HàVy22/12/2003