ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,870
Yesterday:10,297
Today:5,873

List student exam room


Subjects : Innovation, Enterprise and Society
Exam room : IES-T124WSB-1-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Ngô HoàngAnh21/11/2003 
2 Nguyễn PhươngAnh24/09/2001 
3 Lê Trần ThanhBảo13/03/2002 
4 Trần Phan NgọcBích09/11/2003 
5 Nguyễn HữuChính02/06/2003 
6 Nguyễn Ngọc KhánhĐoan12/07/2002 
7 Nguyễn Ngọc QuỳnhGiang16/12/2002 
8 Phạm Thị HươngGiang01/03/2003 
9 Huỳnh ThếHào26/05/2003 
10 Ngô GiaHuy12/05/2003 
11 Nguyễn NgọcHuyền23/11/2004 
12 Trần Thanh QuỳnhHương25/11/2003 
13 Đặng BáKhôi31/05/2003 
14 Nguyễn ThuLoan21/07/2003 
15 Trương Thị BảoNgân12/11/2003 
16 Trần BộiNguyên07/03/2003 
17 Lê ThảoNhi09/03/2004 
18 Phạm QuếNhi31/01/2004