ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,483
Yesterday:9,539
Today:4,797

List student exam room


Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-T124WSB-6-P12

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lâm Trần HạMai27/06/2004 
2 Bành MinhNgọc20/10/2002 
3 Lê HồngNgọc26/02/2003 
4 Lê Lâm BảoNgọc18/06/2003 
5 Hoàng Thị ÝNhi30/05/2004 
6 Nguyễn Thị YếnNhi02/06/2003 
7 Trần YếnNhi07/10/2004 
8 Phạm TuyếtNhung08/04/2004 
9 Đỗ Thị QuỳnhNhư16/01/2003 
10 Trần Ngọc QuỳnhNhư22/08/2003 
11 Đinh Từ MinhPhương23/11/2004 
12 Mai Nguyễn AnhPhương06/06/2003 
13 Nguyễn DuyQuân05/11/2003 
14 Phạm Nguyễn HạnhQuyên26/06/2003 
15 Nguyễn Phan NhưQuỳnh03/03/2004 
16 Trần Hồ XuânThành05/08/2003 
17 Nguyễn TrườngThịnh03/09/2004 
18 Quách KimThùy15/07/2004 
19 Nguyễn MinhThư09/10/2003 
20 Nguyễn Trần BảoThy08/10/2003 
21 Nguyễn ViệtTiến13/09/2004 
22 Bùi PhươngVy30/09/2004