ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,538,548
Yesterday:7,737
Today:2,123

List student exam room


Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-T124WSB-4-P7

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Triệu ThànhÂn26/04/2001 
2 Bùi Nguyễn QuốcBảo11/08/2004 
3 Phan Nguyên QuốcBảo18/12/2002 
4 Trần Song ÁnhChi03/03/2003 
5 Trần TấnĐạt07/02/2004 
6 Nguyễn KimĐình06/04/2000 
7 Nguyễn Thanh30/03/2004 
8 Bùi Lê GiaHân01/01/2004 
9 Nguyễn NgọcHuyền23/11/2004 
10 Trương Thị XuânHương24/02/2003 
11 Đỗ AnhKhôi05/01/2003 
12 Lê Nguyễn NhậtMai20/05/2003 
13 Diệp TiểuMy08/02/2001 
14 Trần XuânMy01/11/2003 
15 Trần Ngọc ThanhNgân26/09/2003 
16 Bùi Nguyễn NhậtNhi07/11/2003 
17 Huỳnh Nguyên TrangNhi14/12/2003 
18 Huỳnh Thị MinhPhương28/02/2003