ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,798,092
Yesterday:10,297
Today:6,095

List student exam room


Subjects : Export Strategy and Applications
Exam room : ESA-T124WSB-P7

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc NhưThảo15/08/2004 
2 Đỗ Dương MinhThùy05/11/2003 
3 Bùi MinhThư05/02/2003 
4 Bùi Nguyễn MinhThư13/05/2002 
5 La ThưThư02/12/2004 
6 Trần Thị TrâmThư04/10/2003 
7 Võ Dương AnhThư13/11/2003 
8 Nguyễn Phúc AnhThy22/09/2001 
9 Trương Nguyễn CátTiên11/05/2003 
10 Nguyễn Võ MinhTiến02/11/2003 
11 Tăn Nguyễn SongToàn14/05/2004 
12 Vi ThiệnTrí21/11/2003 
13 Trần PhiTrường30/07/2003 
14 Bùi PhươngVy30/09/2004 
15 Cao Nguyễn ThảoVy28/10/2003 
16 Đỗ ThanhVy04/04/2003 
17 Hồ Ngọc ThuýVy09/06/2003 
18 Bùi HảiYến05/05/2004