ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,575
Yesterday:10,297
Today:5,578

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-T124WSB-1-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Trần ThuỷAnh16/02/2003 
2 Nguyễn TiếnAnh14/01/2001 
3 Lại ThừaÂn29/03/2003 
4 Trần BảoChâu10/07/2003 
5 Hoàng NhậtDuy21/06/2003 
6 Lê Viết MẫnĐạt13/09/2001 
7 Phạm HoàngĐức19/10/2003 
8 Nguyễn Đặng XuânHảo02/07/2003 
9 Nguyễn Ngọc MinhHân17/07/2002 
10 Vũ Đình MaiHân25/04/2004 
11 Trương Nguyễn GiaHuy27/06/2002 
12 Hoàng VĩnhKhánh04/06/2004 
13 Hồ MaiKhuê13/10/2004 
14 Trần Đặng HoàngKim01/11/2001 
15 Trần GiaLập01/04/2003 
16 Phan ThanhLong18/02/2001 
17 Nguyễn Ngọc XuânMai01/09/2004 
18 Hoàng Phi ĐứcMạnh30/04/2004 
19 Mai ĐứcMạnh10/07/2003