ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,900
Yesterday:10,297
Today:5,903

List student exam room


Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-T124WSB-1-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Bạch XuânAn04/11/2002 
2 Nguyễn MinhAnh26/08/2003 
3 Trần HồngÂn01/12/2003 
4 Nguyễn Ngọc NhưBăng26/01/2003 
5 Trần ĐứcBình16/10/2003 
6 Trần KhánhBình21/07/2003 
7 Phạm NgọcBích12/04/2003 
8 Trần Phan NgọcBích09/11/2003 
9 Lê Nguyễn Danh04/01/2003 
10 Nguyễn Đoàn LêDũng06/09/2003 
11 PhanDũng26/05/2004 
12 Nguyễn Ngọc TriếtGiao07/05/2004 
13 Nguyễn Ngọc Hải30/05/2003 
14 Đinh Nguyễn TrungHiếu10/01/2003 
15 Lưu ThuHuyền13/10/2004 
16 Lê Cam TuấnKhang01/06/2003 
17 Nguyễn CôngKhanh29/06/2001 
18 Huỳnh ThiênLam14/08/2004 
19 Tiêu MinhLộc20/11/2003