ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,566
Yesterday:9,539
Today:4,880

List student exam room


Subjects : Export Strategy and Applications
Exam room : ESA-T124WSB-2-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần Ngọc XuânMai23/02/2003 
2 Trần Thái GiaMẫn02/05/2001 
3 Nguyễn Lê NguyệtMinh04/04/2003 
4 Nguyễn YếnNam13/02/2003 
5 Lê Thị KimNgân04/09/2003 
6 Trần GiaNghi29/09/2003 
7 Ngô Nguyễn NgọcNguyên06/04/2003 
8 Phan ThanhNhật16/08/2002 
9 Đỗ Thị QuỳnhNhư16/01/2003 
10 Trần Ngọc QuỳnhNhư22/08/2003 
11 Vũ TrườngPhúc25/05/2002 
12 Hồ Nguyễn NamPhương23/03/2002 
13 Lê MinhQuang02/07/2003 
14 Nguyễn Thị ThuQuỳnh13/08/2003 
15 Trương NgọcTài07/04/2004 
16 Trần Văn ChơnTâm07/10/2003 
17 Trần ThanhThiên29/07/2003