ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,316
Yesterday:9,539
Today:4,630

List student exam room


Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-T124WSB-2-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trương Hoàng YếnNhi07/04/2003 
2 Nguyễn Cao ThụyQuân18/08/2003 
3 Lâm ĐôngQuý29/11/2003 
4 Lê PhươngThảo14/04/2003 
5 Võ Ngọc MinhThảo24/02/2002 
6 Ngô Đoàn GiaThụy23/03/2003 
7 Hoàng Lê LạcThư06/11/2003 
8 Phạm Thị MinhThư27/05/2003 
9 Trần MaiThư16/07/2003 
10 Nguyễn Thị BảoTrân19/02/2003 
11 Phan BảoTrân18/12/2003 
12 Huỳnh XuânTrúc04/07/2001 
13 Lê ThanhTrúc05/06/2002 
14 Huỳnh TấnTrường08/07/2003 
15 Trương Hoàng PhươngUyên30/11/2003 
16 Nguyễn Thị TườngVy19/09/2003 
17 Nguyễn Thị ThanhXuân01/06/2003