ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,538,021
Yesterday:7,737
Today:1,596

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-T124WSB-4-P7

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Dương GiaÂn29/04/2003 
2 Trần GiaBách01/01/2003 
3 Đoàn QuốcBảo27/07/2004 
4 Karin NguyễnBicknell13/10/2004 
5 Nguyễn Ngọc HuỳnhChâu23/06/2004 
6 Ngụy GiaHân12/02/2003 
7 Đinh TrọngHiếu02/09/2004 
8 Phạm GiaHuy25/10/2004 
9 Phạm Ngọc BảoKhánh02/11/2001 
10 Phạm ĐăngKhoa21/11/2003 
11 Đặng BáKhôi31/05/2003 
12 Trương Nữ LamKhuê09/10/2004 
13 Hsu ChiaoLin17/09/2004 
14 Nguyễn ThànhLộc24/07/2003 
15 Nguyễn ThànhLợi17/04/2003 
16 Trần KhảiMinh01/01/2003 
17 Lê ÁiMy22/02/2004