ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,799
Yesterday:6,941
Today:2,480

List student exam room


Subjects : Export Strategy and Applications
Exam room : ESA-T124WSB-3-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đinh QuangAnh10/05/2003 
2 Nguyễn TuấnAnh02/08/2003 
3 Vũ NgọcÁnh22/08/2004 
4 Trần HồngÂn01/12/2003 
5 Nguyễn Đoàn LêDũng06/09/2003 
6 Chung ChíHào14/08/2002 
7 Nguyễn ViệtHải12/12/2003 
8 Nhữ Thị ThuHồng04/11/2001 
9 Dư TịnhHuê20/05/2003 
10 Trương Hữu ĐăngKhoa02/10/2002 
11 Nguyễn Vũ ThanhLâm14/06/2003 
12 Nguyễn Vũ TùngLâm14/06/2003 
13 Nguyễn PhúcLộc06/08/2002 
14 Nguyễn ThànhLộc24/07/2003 
15 Phạm TiếnLộc26/03/2002 
16 Tiêu MinhLộc20/11/2003 
17 Bùi Thị KimNgân23/11/2003 
18 Nguyễn Đình ThuNguyên15/09/2003 
19 Nguyễn ViệtPhương06/10/2002