ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,914
Yesterday:10,297
Today:5,917

List student exam room


Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-T124WSB-2-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Lê QuangAnh09/02/2003 
2 Trần QuốcAnh31/07/2002 
3 Đặng Nhựt BíchChâu12/06/2001 
4 Phạm HoàngChí17/08/2002 
5 Võ QuốcDuy21/06/2002 
6 Lã ĐứcĐạt08/10/2003 
7 Nguyễn BáĐạt23/08/2003 
8 Trần ThànhĐạt28/03/2002 
9 Nguyễn HoàngKhang01/11/2003 
10 Khuất BảoKhánh19/02/2003 
11 Châu Nguyễn MinhKhoa09/11/2003 
12 Trần ThanhLam17/11/2003 
13 Trần XuânMai13/09/2001 
14 Diệp ThuậnMi18/12/2002 
15 Trương Thị BảoNgân12/11/2003 
16 Lê ThànhNhân22/02/2003 
17 Võ Trần TrungNhân17/09/2003