ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,349
Yesterday:6,941
Today:2,030

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-T124WSB-3-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hoàng KỳAnh26/06/2002 
2 Lê Nguyễn MinhAnh20/11/2002 
3 Nguyễn Trần TấnDuy20/10/2003 
4 Hồ NgọcĐạt18/07/2002 
5 Huỳnh Lê ThànhĐạt06/11/2003 
6 Đoàn Vy TrúcGiang05/11/2002 
7 Bùi Ngọc06/09/2003 
8 Nguyễn QuốcHuy02/10/2002 
9 Trần Thị ThuHương21/04/2004 
10 Nguyễn HoàngKhoa22/09/2003 
11 Vũ KhánhLinh19/11/2004 
12 Trần XuânMai13/09/2001 
13 Diệp ThuậnMi18/12/2002 
14 Nguyễn Võ HoàiNam10/03/2004 
15 Nguyễn ThanhNgân01/01/2004 
16 Trần BộiNguyên07/03/2003 
17 Nguyễn Song MinhNhật07/08/2003 
18 Nguyễn Huỳnh YếnNhi28/03/2004