ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,426
Yesterday:10,297
Today:5,429

List student exam room


Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-T124WSB-7-P16

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đỗ HồngNhung21/09/2004 
2 Hồ Đắc ThanhPhúc21/04/2005 
3 Nguyễn Lê ThuPhương02/05/2004 
4 Võ TấnQuyền23/11/2005 
5 Lê DiễmQuỳnh30/04/2005 
6 Nguyễn Hoàng LiênSơn17/07/2003 
7 Phạm ThếThịnh18/12/2003 
8 Lê MinhThuận12/12/2005 
9 Nguyễn MinhThư04/03/2005 
10 Nguyễn Ngọc MinhThư11/05/2005 
11 Phùng Nguyễn SongThương12/03/2005 
12 Hồ Hoàng PhươngTrang20/02/2004 
13 Trịnh Thị ThuỳTrang06/02/2004 
14 Đặng NgọcTrâm11/11/2005 
15 Mạc Thị BảoTrân11/01/2004 
16 Phạm Ngọc PhươngTrinh07/08/2005 
17 Trần Nguyễn CátTường19/07/2005 
18 Võ Ngọc MỹUyên25/04/2005 
19 Chế Thị ThảoVân16/07/2005 
20 Nguyễn Nhật TườngVy16/09/2005