ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,657
Yesterday:6,941
Today:2,338

List student exam room


Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-T124WSB-3-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn TuấnAnh02/08/2003 
2 Nguyễn VânAnh07/05/2004 
3 Trần TrâmAnh26/05/2004 
4 Vũ NgọcÁnh22/08/2004 
5 Lại ThừaÂn29/03/2003 
6 Đoàn QuốcBảo27/07/2004 
7 Nguyễn Thị HồngĐào03/02/2003 
8 Ông Thị MỹĐình15/04/2003 
9 Đoàn Vy TrúcGiang05/11/2002 
10 Lê Thị HươngGiang05/01/2004 
11 Nguyễn BảoHân31/10/2004 
12 Đào TuấnHậu03/12/2003 
13 Hà ChấnHuy21/01/2004 
14 Phạm GiaKhanh06/07/2003 
15 Phạm Ngọc BảoKhánh02/11/2001 
16 Phạm TríKhiêm17/12/2003 
17 Đổng Hoàng YếnKhoa16/03/2003 
18 Nguyễn HoàngKhoa22/09/2003 
19 Nguyễn Lê MinhKhoa23/01/2001