ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,639
Yesterday:6,941
Today:2,320

List student exam room


Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-T124WSB-1-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê QuỳnhMai19/10/2003 
2 YangMinSu30/04/2002 
3 Nguyễn NhậtNam01/01/2002 
4 Nguyễn YếnNam13/02/2003 
5 Trần TrọngNhân08/01/2003 
6 Lục Phạm BảoNhi16/10/2003 
7 Đậu Thị HồngNhung22/11/2003 
8 Nguyễn HuỳnhNhư15/10/2004 
9 Ngô DuyPhương10/03/2002 
10 Huỳnh ThanhSơn13/11/2003 
11 Nguyễn Ngọc ĐanThanh17/03/2003 
12 Lê HồngThịnh08/01/2004 
13 Phạm Võ MinhThư12/04/2004 
14 Mai Phạm BảoTrân29/04/2004 
15 Phạm TháiTrân17/07/2003 
16 Phạm Thái MinhTriết09/08/2003 
17 Lê Thị HoàngTrinh01/05/2003 
18 Đoàn Nguyễn HàUyên28/08/2003 
19 Trần Dương Thiên02/06/2001 
20 Nguyễn Võ HảiVy08/11/2004