ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,538,869
Yesterday:7,737
Today:2,444

List student exam room


Subjects : Export Strategy and Applications
Exam room : ESA-T124WSB-1-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lâm ThưKỳ05/12/2004 
2 Lữ KhánhLinh11/11/2003 
3 Nguyễn KhánhLinh01/04/2002 
4 Đinh Hồng Thiên21/12/2003 
5 Hoàng Trần KhánhMinh12/12/2002 
6 Nguyễn ĐôngNam02/07/2003 
7 Phan Trần TuyếtNgân08/06/2002 
8 Bành MinhNgọc20/10/2002 
9 Phạm ThảoNguyên09/06/2003 
10 Thái TrọngNhân07/11/2002 
11 Đỗ Thị NgọcNhi11/05/2003 
12 Trương Thị HiềnNhi26/03/2004 
13 Nguyễn Trọng TamPhong04/09/2002 
14 Hà HoàngPhúc20/04/2003 
15 Lê HoàngQuân14/07/2004 
16 Trần ThảoTâm14/06/2003 
17 Nguyễn HoàngThảo07/11/2003