ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,538,808
Yesterday:7,737
Today:2,383

List student exam room


Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-T124WSB-5-P10

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Hồ ThảoMy20/11/2003 
2 Phan Trần TuyếtNgân08/06/2002 
3 Nguyễn ĐăngNguyên09/05/2002 
4 Nguyễn Trần ThảoNguyên17/11/2003 
5 Phan VũNhật01/05/2004 
6 Đặng Ngọc VươngNhi05/05/2003 
7 Lê Nguyễn LinhPhương06/09/2003 
8 Tống UyênPhương30/08/2001 
9 Vy VinhQuang16/03/2003 
10 Nguyễn KhánhQuỳnh12/08/2003 
11 Nguyễn Trần Hoàng AnhThành14/10/2003 
12 Đặng VũThắng19/04/2003 
13 Ngô AnhThịnh13/11/2004 
14 Nguyễn Ngọc BảoTrân08/10/2004 
15 Phan BảoTrân18/12/2003 
16 Điền Ngọc PhươngVy16/04/2004 
17 Nguyễn ViệtVy24/09/2002