ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,317
Yesterday:6,941
Today:1,998

List student exam room


Subjects : International Business Strategy
Exam room : IBS-T124WSB-3-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn TràAn12/01/2002 
2 Đặng Nguyễn MaiAnh06/11/2003 
3 Nguyễn TuấnCảnh19/06/2002 
4 Bùi Nguyễn PhươngDung11/01/2003 
5 Lê HảiDuy25/09/2003 
6 Dương Nguyễn ThảoDuyên01/09/2002 
7 Phạm TrọngĐức04/06/2004 
8 Lê Thị Thu25/11/2001 
9 Phan Trần DiễmHằng05/09/2002 
10 Bùi Quỳnh KhánhHiền02/05/2002 
11 Dư TịnhHuê20/05/2003 
12 Phan GiaHuy03/10/2003 
13 Lê HoàngKhang01/05/2003 
14 Lê Nguyễn PhươngMai03/01/2003 
15 Nguyễn KhánhMai11/06/2002 
16 Nguyễn TràMy09/04/2003 
17 Nguyễn Thị PhươngNam02/02/2002 
18 Lý Viễn PhươngNghi24/05/2003 
19 Bùi Thanh ThảoNguyên24/12/2002 
20 Nguyễn ĐăngNguyên09/05/2002