ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,311
Yesterday:6,941
Today:1,992

List student exam room


Subjects : International Business Strategy
Exam room : IBS-T124WSB-1-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hoàng Trần KhánhMinh12/12/2002 
2 Lê UyênMy25/09/2003 
3 Lê QuốcNam08/02/2003 
4 Bùi Thị KimNgân23/11/2003 
5 Thái TrọngNhân07/11/2002 
6 Phan ThanhNhật16/08/2002 
7 Đỗ Thị QuỳnhNhư16/01/2003 
8 Hồ Nguyễn NamPhương23/03/2002 
9 Trương XuânQuyên26/03/2003 
10 Trần Văn ChơnTâm07/10/2003 
11 Nguyễn HoàngThảo07/11/2003 
12 Tôn MinhThông21/12/2002 
13 Nguyễn Phúc AnhThy22/09/2001 
14 Đoàn MinhTrang31/05/2003 
15 Nguyễn Mai SơnTrà01/06/2003 
16 Vũ ĐứcTrung23/07/2003 
17 Trần PhiTrường30/07/2003 
18 Cao Nguyễn ThảoVy28/10/2003