ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,596
Yesterday:10,297
Today:5,599

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-T124WSB-5-P9

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc MinhAnh12/12/2003 
2 Nguyễn Phúc NguyênAnh30/10/2002 
3 Nguyễn Cao NguyênAnh10/10/2004 
4 Vũ NgọcÁnh22/08/2004 
5 Võ KhắcĐức06/10/2003 
6 Lê Thị Thu25/11/2001 
7 Mai Thanh21/10/2003 
8 Huỳnh GiaHân06/12/2004 
9 Đào TuấnHậu03/12/2003 
10 Nguyễn MinhHiếu19/09/1999 
11 Lâm QuốcHưng24/11/2004 
12 Trần ĐìnhKhoa22/06/2004 
13 Nguyễn Khánh MỹLinh12/10/2003 
14 Trương Hoàng KhánhLinh01/10/2004 
15 Lê Thị KimLoan05/03/1999 
16 Phạm Nguyễn BảoLong02/05/2004 
17 Nguyễn TràMy09/04/2003 
18 Huỳnh ChânNguyên25/02/2003