ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,544
Yesterday:10,297
Today:5,547

List student exam room


Subjects : Investment Management
Exam room : IM-T124WSB-1-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 YangMinSu30/04/2002 
2 Trương Thị BảoNgân12/11/2003 
3 Trần PhươngNghi07/08/1997 
4 Võ ThiệnNhi21/11/2004 
5 Nguyễn Đình MinhQuang08/10/2004 
6 Nguyễn ThiệnQuang27/08/2002 
7 Đào Lê AnhQuân09/11/2002 
8 Lương Lê TrúcQuỳnh16/09/2002 
9 Nguyễn Phan NhưQuỳnh03/03/2004 
10 Lê MinhThành11/11/2004 
11 Nguyễn Văn TuấnThành20/04/2002 
12 Nguyễn HữuThắng24/04/2002 
13 Lê HồngThịnh08/01/2004 
14 Phạm Hoàng ThủyTiên03/07/2002 
15 Nguyễn ViệtTiến13/09/2004 
16 Nguyễn Thị BảoTrân19/02/2003 
17 Lê Nguyễn HảiUyên07/06/2003 
18 Trương Hoàng PhươngUyên30/11/2003 
19 Nguyễn Trần TườngVân09/10/2002 
20 Trương Hoàng KhánhVân21/03/2002