ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,756
Yesterday:6,941
Today:2,437

List student exam room


Subjects : Globalisation and Sustainability
Exam room : GS-T124WSB-2-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn KhánhMai11/06/2002 
2 Lê UyênMy25/09/2003 
3 Lưu TuấnNguyệt09/03/2003 
4 Nguyễn QuỳnhNhư26/10/2003 
5 Phạm ÁnhPhụng22/12/2003 
6 Nguyễn ViệtPhương06/10/2002 
7 Huỳnh AnhThi03/07/2003 
8 Nguyễn Đặng MinhThi01/07/1999 
9 Trần ThanhThiên29/07/2003 
10 Nguyễn Trần MinhThư22/07/2003 
11 Võ Dương AnhThư13/11/2003 
12 Nguyễn LêToàn22/03/2003 
13 Nguyễn Mai SơnTrà01/06/2003 
14 Trần Nguyễn PhươngTrinh12/11/2003 
15 Trần NhãTrúc23/03/2002 
16 Nguyễn Anh24/02/2003 
17 Trần TuấnVinh29/01/2003 
18 Hồ Ngọc ThuýVy09/06/2003