ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,798,008
Yesterday:10,297
Today:6,011

List student exam room


Subjects : Globalisation and Sustainability
Exam room : GS-T124WSB-1-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng Ngọc LâmAn13/06/2002 
2 Hoàng NhưAn30/07/2003 
3 Lê Nguyễn QuỳnhAnh18/09/2003 
4 Lại ThừaÂn29/03/2003 
5 Trần HồngÂn01/12/2003 
6 Trần KhánhBình21/07/2003 
7 Hồ Ngọc MinhChâu21/12/2001 
8 Trần Phước MinhHiếu22/06/2002 
9 Trương Nguyễn GiaHuy27/06/2002 
10 Hồ MaiKhanh20/03/2003 
11 Nguyễn CôngKhanh29/06/2001 
12 Bùi GiaKhánh07/02/2003 
13 Nguyễn Hoàng NhậtLinh17/11/2003 
14 Nguyễn KhánhLinh08/08/2003 
15 Nguyễn Phan ThùyLinh09/03/2003 
16 Lê QuỳnhMai19/10/2003 
17 Nguyễn Lê NguyệtMinh04/04/2003