ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,653
Yesterday:6,941
Today:2,334

List student exam room


Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-T124WSB-2-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng GiaBảo16/10/2003 
2 Nguyễn HữuChính02/06/2003 
3 Hà KhánhDuy30/03/2004 
4 Trần ĐìnhDũng23/01/2004 
5 Nguyễn Phước16/10/2003 
6 Nguyễn Trần MaiHân05/10/2003 
7 Bùi MinhHoàng23/11/2004 
8 Phạm TấnHòa08/02/2004 
9 Phạm GiaHuy25/10/2004 
10 Đặng BáKhôi31/05/2003 
11 Lâm ThưKỳ05/12/2004 
12 Trần ThanhLam17/11/2003 
13 Lữ KhánhLinh11/11/2003 
14 Nguyễn ThuLoan21/07/2003 
15 Hoàng Phi ĐứcMạnh30/04/2004 
16 Nguyễn HồngMinh27/03/2004 
17 Vũ Ngọc BảoMinh06/10/2004 
18 Châu HảiMy10/05/2004 
19 Lăng ĐứcNgọc29/05/2004