ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,538,469
Yesterday:7,737
Today:2,044

List student exam room


Subjects : Innovation, Enterprise and Society
Exam room : IES-T124WSB-2-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần PhươngNam26/07/1997 
2 Trần KimNgân01/01/2003 
3 Phan PhúcNguyên07/03/2003 
4 Nguyễn Trang QuỳnhNhi12/05/2003 
5 Nguyễn Phúc MinhQuang07/06/2003 
6 Huỳnh ThanhSơn13/11/2003 
7 Vũ Trịnh ĐứcTài19/05/2003 
8 Trần Hữu BảoTâm07/09/2003 
9 Võ Ngọc MinhThảo24/02/2002 
10 Nguyễn Phúc GiaThụy23/02/2003 
11 Hà Ngọc AnhThư27/08/2003 
12 Vũ Trần UyênThy08/03/2002 
13 Nguyễn Lê ThuTrang28/11/2002 
14 Trương NgọcTuấn15/06/2003 
15 Lê Thị ThụcVân21/12/2003 
16 Nguyễn Trần TườngVân09/10/2002 
17 Huỳnh Hoa TườngVy27/05/2002