ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,032
Yesterday:9,539
Today:4,346

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-T124WSB-6-P12

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần PhiLong28/10/2000 
2 Nguyễn ĐứcMinh23/07/2002 
3 Nguyễn Trần ĐứcMinh12/07/2003 
4 Nguyễn Hồng NgaMy30/11/2001 
5 Lao KhanhNaiva09/04/2003 
6 Đào Trần KhôiNguyên08/07/2004 
7 Nguyễn Lê MinhNhật10/04/2003 
8 Nguyễn Thị YếnNhi02/06/2003 
9 Vy VinhQuang16/03/2003 
10 Hà MinhQuân20/04/2003 
11 Nguyễn Đăng MinhQuân07/11/1999 
12 Nguyễn Văn TuấnThành20/04/2002 
13 Nguyễn ĐứcThiện08/07/2004 
14 Nguyễn Ngọc BảoTrân08/10/2004 
15 Đinh Nguyễn HoàngVy15/01/2004 
16 Lê Nguyễn HảiYến12/06/2003