ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,009
Yesterday:9,539
Today:4,323

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-T124WSB-5-P10

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bùi Nguyễn NhậtNhi07/11/2003 
2 Nguyễn QuỳnhNhi02/12/1998 
3 Huỳnh Ngọc YếnNhư31/12/2003 
4 Lạc Thị HồngOanh19/08/2003 
5 Huỳnh Thị MinhPhương28/02/2003 
6 Hoàng MinhQuang21/11/2003 
7 Lê Trần NhậtQuyên05/08/2003 
8 Nguyễn Đặng MinhThi01/07/1999 
9 Ngô AnhThư15/06/2004 
10 Trương HươngTrà06/09/2003 
11 Đặng Hoàng BảoTrâm25/03/2003 
12 Huỳnh ThảoTrinh17/11/2003 
13 Hà Thị ThanhTrúc24/07/2003 
14 Nguyễn Anh24/02/2003 
15 Trần Thị KimTuyền22/03/2001 
16 Trương Nhật PhươngUyên10/11/2000 
17 Phạm Nguyễn ThuýVy26/01/2004 
18 Bùi HảiYến05/05/2004