ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,538,878
Yesterday:7,737
Today:2,453

List student exam room


Subjects : International Finance
Exam room : IF-T124WSB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Mai ThảoNguyên16/10/2003 
2 Lê ThảoNhi09/03/2004 
3 Lục Phạm BảoNhi16/10/2003 
4 Vũ Thị LanPhương22/10/2003 
5 Nguyễn Cao ThụyQuân18/08/2003 
6 Nguyễn ÁiQuốc27/09/2004 
7 Vũ Trịnh ĐứcTài19/05/2003 
8 Phạm ThiThi09/10/2002 
9 Phan Cao NgọcThùy28/05/2002 
10 Quách KimThùy15/07/2004 
11 Nguyễn ĐứcToàn13/12/2003 
12 Nguyễn Ngọc BảoTrân08/10/2004 
13 Lê ThanhTrúc05/06/2002 
14 Nguyễn Hoàng PhươngUyên10/01/2003 
15 Trần Ngọc PhươngUyên27/11/2003 
16 Phạm Hoài ThảoVân12/08/2002 
17 Trương Hoàng KhánhVân21/03/2002 
18 Hà QuyềnVương02/09/2004 
19 Trần Lê ThiênVương29/03/2004