ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,472
Yesterday:9,539
Today:4,786

List student exam room


Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-T124WSB-6-P11

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đỗ TrườngAn08/08/2004 
2 Nguyễn MinhAnh14/06/2002 
3 Nguyễn Ngọc TuyếtAnh17/02/2004 
4 Phạm MinhAnh31/07/2003 
5 Trần Đỗ PhươngAnh17/08/2004 
6 Trương Hoàng MinhChâu13/11/2000 
7 Nguyễn Phạm HiểuĐan11/02/2003 
8 Trương Nguyệt24/06/2003 
9 Nguyễn Đặng XuânHảo02/07/2003 
10 Trần BảoHân15/09/2003 
11 Trần GiaHưng22/08/2004 
12 Lê HoàngKhang01/05/2003 
13 Trần CôngKhanh16/12/2003 
14 Vũ NgọcKhánh17/04/2004 
15 Nguyễn MinhKhôi07/12/2002 
16 Trần Ngọc PhươngLan28/02/2004 
17 Đào GiaLinh25/07/2004 
18 Nguyễn Trương ThảoLy02/05/2003