ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,538,559
Yesterday:7,737
Today:2,134

List student exam room


Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-T124WSB-4-P8

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn HồngThái07/11/2002 
2 Nguyễn ThanhThảo08/09/2002 
3 Huỳnh AnhThi03/07/2003 
4 Nguyễn ĐứcThiện08/07/2004 
5 Hà ThanhThuận16/07/2002 
6 Nguyễn Trần MinhThư22/07/2003 
7 Tăn Nguyễn SongToàn14/05/2004 
8 Lê Nguyễn MaiTrang24/06/2004 
9 Đặng Hoàng BảoTrâm25/03/2003 
10 Đoàn NgọcTrung02/02/2004 
11 Lê ThànhTrung09/01/2003 
12 Nguyễn Ngọc ThanhUyên18/12/2003 
13 Trầm Đặng PhươngUyên19/08/2003 
14 Trần Hoàng TườngVân17/12/2003 
15 Trần Lê ThiênVương29/03/2004 
16 Mã KhánhVy25/10/2003 
17 Phan Nguyễn TườngVy19/01/2003 
18 Nguyễn Ngọc YếnXuân26/11/2004