ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,312
Yesterday:9,539
Today:4,626

List student exam room


Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-T124WSB-2-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Lê MinhNhật10/04/2003 
2 Phạm QuếNhi31/01/2004 
3 Trần Thái Hoàng‏Nhi28/05/2004 
4 Võ MinhNhư02/09/2003 
5 Lê CôngPhúc24/04/2004 
6 Vũ Thị LanPhương22/10/2003 
7 Nguyễn ÁiQuốc27/09/2004 
8 Nguyễn Ngọc NhưThảo15/08/2004 
9 Vũ Trần YếnThơ27/04/2003 
10 Nguyễn HữuThuận21/08/2004 
11 Ngô Đoàn GiaThụy23/03/2003 
12 La ThưThư02/12/2004 
13 Nguyễn Hoàng AnhThư02/12/2003 
14 Trần MaiThư16/07/2003 
15 Vương ThùyTrang05/11/2002 
16 Ngô Hoàng BảoTrân20/11/2003 
17 Lê GiaTuệ27/11/2003 
18 Nguyễn TrúcVy17/06/2003 
19 Phạm Nguyễn ThuýVy26/01/2004 
20 Trần Ngọc ThảoVy26/08/2004