ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,667
Yesterday:6,941
Today:2,348

List student exam room


Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-T124WSB-3-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Cao TuấnAnh03/02/2003 
2 Lê Bình PhươngAnh27/06/2004 
3 Nguyễn PhươngAnh24/09/2001 
4 Bùi Hoàng NgọcÁnh13/11/2000 
5 Trần Thị NgọcÁnh27/09/2003 
6 Nguyễn TháiChâu07/02/1997 
7 Nguyễn KhánhĐức20/09/2001 
8 Ma Thị Ngân21/10/2003 
9 Nguyễn Thị MinhHằng26/02/2002 
10 Nguyễn Vu GiaHân05/07/2003 
11 Nguyễn QuốcHuy02/10/2002 
12 Đinh Hoàng MinhHương08/01/2001 
13 Nguyễn ĐăngKhoa08/09/2002