ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,641
Yesterday:6,941
Today:2,322

List student exam room


Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-T124WSB-1-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phan KhánhNgân10/03/2002 
2 Nguyễn Mai ThảoNguyên16/10/2003 
3 Phan PhúcNguyên07/03/2003 
4 Lục Phạm BảoNhi16/10/2003 
5 Phan Xuân AnPha17/09/2003 
6 Ngô ThiênPhúc05/12/2003 
7 Nguyễn Thị NgọcPhương06/01/2003 
8 Nguyễn HồngThái07/11/2002 
9 Phan Thị PhươngThảo11/04/2003 
10 Hà ThanhThuận16/07/2002 
11 Nguyễn Phạm AnhThư08/09/2003 
12 Nguyễn Phạm MinhThư08/09/2003 
13 Nguyễn Thị KimTiền12/07/2003 
14 Huỳnh Ngọc19/04/2003 
15 Trần Ngọc PhươngUyên27/11/2003 
16 Huỳnh Hoa TườngVy27/05/2002 
17 Ngô ThúyVy27/10/2003 
18 Lâm Nguyễn HảiYến16/01/2003