ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,580
Yesterday:10,297
Today:5,583

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-T124WSB-1-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đoàn ThếNam29/01/2002 
2 Nguyễn ĐôngNam02/07/2003 
3 Nguyễn NhậtNam01/01/2002 
4 Nguyễn Thị PhươngNga15/07/2004 
5 Lý Hồ BảoNgân13/01/2003 
6 Trần KimNgân01/01/2003 
7 Lê HồngNgọc26/02/2003 
8 Phan VũNhật01/05/2004 
9 Hoàng Thị ÝNhi30/05/2004 
10 Nguyễn Thị ThanhNhi16/07/2003 
11 Phan Nguyễn PhươngNhi22/09/2004 
12 Trần YếnNhi07/10/2004 
13 Trần Thị HuỳnhNhư03/10/2003 
14 Nguyễn MinhPhúc18/11/2003 
15 Lê HoàngQuân14/07/2004 
16 Nguyễn PhiQuốc12/09/2002 
17 Phùng BộiSan15/06/2002 
18 Huỳnh Lý PhươngUyên06/02/2004 
19 Nguyễn Hoàng PhươngUyên10/01/2003