ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,754
Yesterday:6,941
Today:2,435

List student exam room


Subjects : Globalisation and Sustainability
Exam room : GS-T124WSB-2-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn TháiAn04/01/2003 
2 Đặng Nguyễn MaiAnh06/11/2003 
3 Nguyễn Đình PhươngAnh22/06/2003 
4 Võ Ngọc VânAnh08/08/2003 
5 Trần ĐứcBình16/10/2003 
6 Hoàng TuấnCẩm07/02/2002 
7 Lê HàChâu03/09/2003 
8 Trần QuýDương27/06/2003 
9 Đỗ ĐứcĐạt15/04/2003 
10 Phạm KhangĐiền22/07/2003 
11 Vũ Đình MaiHân25/04/2004 
12 Dư TịnhHuê20/05/2003 
13 Phan GiaHuy03/10/2003 
14 Võ Thị TườngKhanh01/08/2003 
15 Trương Hữu ĐăngKhoa02/10/2002 
16 Nguyễn MinhKhôi14/06/2003 
17 Nguyễn Thị NhãLinh19/04/2003 
18 Lê Nguyễn PhươngMai03/01/2003