ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,327
Yesterday:9,539
Today:4,641

List student exam room


Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-T124WSB-3-P6

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn AnhKhôi16/03/2002 
2 Hồ XuânKỳ27/04/2001 
3 Lê MinhNgà20/06/2003 
4 Vũ Thị BíchNgọc19/10/2002 
5 Hoàng Lâm TâmNhư14/12/2003 
6 Nguyễn ThiệnQuang27/08/2002 
7 Đào Lê AnhQuân09/11/2002 
8 Lê MinhThành11/11/2004 
9 Lê ĐứcThắng12/12/2000 
10 Nguyễn HữuThắng24/04/2002 
11 Nguyễn ViệtTiến13/09/2004 
12 Hà Thị ThanhTrúc24/07/2003 
13 Lê Ngọc UyênTrúc26/10/2003