ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,318
Yesterday:6,941
Today:1,999

List student exam room


Subjects : International Business Strategy
Exam room : IBS-T124WSB-3-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Đình ThuNguyên15/09/2003 
2 Trần Phú HảiNguyên29/08/2003 
3 Lê UyênNhi15/11/2002 
4 Phan Ngọc NguyệtNhi21/01/2002 
5 Huỳnh NgọcNhiệm30/11/2002 
6 Ho HiểuNhư26/02/2002 
7 Nguyễn Hoàng XuânNhư25/10/2002 
8 Nguyễn ViệtPhương06/10/2002 
9 Nguyễn DuyQuang26/04/1999 
10 Hà ThuSang15/11/1996 
11 Bùi Nguyễn MinhThư13/05/2002 
12 Võ Ngọc AnhThư12/01/2002 
13 Lục Nguyễn UyênThy11/06/2001 
14 Trương Mỹ ThanhThy24/05/2001 
15 Huỳnh Ngọc BảoTrâm13/11/2003 
16 Nguyễn Ngọc BảoTrân23/02/2002 
17 Trần NhãTrúc23/03/2002 
18 Lê Thị KimTuyến28/09/2002 
19 Nguyễn Huỳnh PhươngUyên12/10/2002 
20 Lê Thị HồngViệt26/02/2001