ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,906
Yesterday:10,297
Today:5,909

List student exam room


Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-T124WSB-1-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hà QuốcAnh15/03/2003 
2 Thương Nguyễn TrinhAnh19/01/2003 
3 Trần TuấnAnh27/06/1998 
4 Phan Nguyên QuốcBảo18/12/2002 
5 Nguyễn QuangBình25/09/2003 
6 Phạm NgọcBích12/04/2003 
7 Lê NguyênChương01/08/2003 
8 Nguyễn Ngọc LinhĐan26/09/2003 
9 Châu TấnĐạt02/10/2003 
10 Đỗ PhươngHiền20/06/2004 
11 SiraitJoel27/02/2003 
12 Ngô HoàngKhôi03/03/2003 
13 Nguyễn Huỳnh MinhKhuê24/06/2003 
14 Bạch Ngọc HàLinh12/10/2003 
15 Nguyễn ThànhLợi17/04/2003 
16 Hoàng Nguyễn KimNgân27/02/2003 
17 Nguyễn Ngọc ThanhNgân29/10/2003