ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,421
Yesterday:6,941
Today:2,102

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-T124WSB-6-P11

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn NgọcAn14/05/2003 
2 Nguyễn MaiAnh25/01/2004 
3 Nguyễn TuấnCảnh19/06/2002 
4 Phan Thụy NgọcDuyên21/10/2002 
5 Trương MinhĐăng14/06/2004 
6 Nguyễn KimĐình06/04/2000 
7 Phạm TrọngĐức04/06/2004 
8 Nguyễn Hữu PhúcGia29/10/2003 
9 Nguyễn BảoHân31/10/2004 
10 Đinh ViệtHoàng29/03/2001 
11 Lê MạnhHùng15/02/2004 
12 Hà ChấnHuy21/01/2004 
13 Hà BảoKhánh04/05/2003 
14 Phạm MinhKhôi30/07/2004 
15 Phạm TrungKiên19/07/2002 
16 Lâm MỹLinh12/07/2002