ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,798,024
Yesterday:10,297
Today:6,027

List student exam room


Subjects : Globalisation and Sustainability
Exam room : GS-T124WSB-3-P6

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị PhươngNam02/02/2002 
2 Phạm LamNgọc12/05/2003 
3 Trần Nguyễn QuỳnhNhư11/06/2003 
4 Lâm Đinh NhưPhúc28/07/2003 
5 Mai Nguyễn AnhPhương06/06/2003 
6 Ngô DuyPhương10/03/2002 
7 Nguyễn DuyQuân05/11/2003 
8 Phạm Nguyễn HạnhQuyên26/06/2003 
9 Phùng BộiSan15/06/2002 
10 Trương ThanhTấn20/04/2003 
11 Nguyễn QuốcThịnh20/01/2000 
12 Tống ThủyTiên03/11/2002 
13 Nguyễn ThùyTrang21/11/2003 
14 Đoàn NgọcTrung02/02/2004 
15 Đặng Dương ThanhTrúc11/11/2003 
16 Nguyễn Huỳnh PhươngUyên12/10/2002 
17 Huỳnh HàVy22/12/2003 
18 Mã KhánhVy25/10/2003