ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,596,930
Yesterday:9,539
Today:4,244

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-T124WSB-2-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Cao TuấnAnh03/02/2003 
2 Trần PhươngAnh06/06/2004 
3 Lê TháiÂn04/01/2003 
4 Nguyễn GiaBách08/11/2003 
5 Nguyễn Ngọc NhưBăng26/01/2003 
6 Lê MinhChâu30/01/2004 
7 Nguyễn Thị HảiDuyên04/02/2004 
8 Nguyễn Vu GiaHân05/07/2003 
9 Phạm TấnHòa08/02/2004 
10 Nguyễn Hữu GiaHuy23/08/2004 
11 Trần ĐoànKha31/10/2004 
12 Nguyễn Phan NhưKhuê31/05/2004 
13 Nguyễn GiaKiên15/05/2004 
14 Lê HoàngLân04/08/2003 
15 Vũ Ngọc BảoMinh06/10/2004 
16 Châu HảiMy10/05/2004 
17 Ngô Hoàng QuốcNam01/06/2004