ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,801
Yesterday:10,297
Today:5,804

List student exam room


Subjects : Marketing Research
Exam room : MR-T124WSB-3-P10

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trương Nguyễn NgọcMinh07/01/2004 
2 Trương KimNgân07/01/2004 
3 Phạm HoàngNghi06/01/2004 
4 Trương Nguyễn BảoNgọc09/06/2004 
5 Nguyễn Lê TrọngNhân05/08/2005 
6 Nguyễn ThànhNhân23/12/2004 
7 Dung DiệuPhong28/04/2004 
8 Hồ ThiệnPhúc16/01/2004 
9 Huỳnh Vũ QuangPhương01/10/2004 
10 Trương Thái TrúcPhương24/09/2004 
11 Lê ThànhTân29/08/2004 
12 Lê PhươngThảo25/12/2004 
13 Nguyễn Thị NgọcThảo16/02/2004 
14 Nguyễn Hữu ThiênThy17/04/2004 
15 Hà Lê PhươngTrâm16/08/2005 
16 Nguyễn ĐứcTrung27/11/2004 
17 Lê Hồng Thanh08/07/2004 
18 Trần Ngọc NhưÝ02/01/2004