ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,616
Yesterday:6,941
Today:2,297

List student exam room


Subjects : Innovation, Enterprise and Society
Exam room : IES-T124WSB-3-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Bình PhươngAnh27/06/2004 
2 Châu Ngọc HoàngBách01/03/2003 
3 Nguyễn TháiChâu07/02/1997 
4 Nguyễn Ngọc LinhĐan26/09/2003 
5 Nguyễn Ngọc TriếtGiao07/05/2004 
6 Nguyễn Thị MinhHằng26/02/2002 
7 Bùi Lê GiaHân01/01/2004 
8 Khuất BảoKhánh19/02/2003 
9 Châu Nguyễn MinhKhoa09/11/2003 
10 Hoàng Nguyễn PhongLâm25/06/2003