ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,798,056
Yesterday:10,297
Today:6,059

List student exam room


Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-T124WSB-1-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThanhPhương19/10/2005 
2 Từ NguyễnQuốc24/01/2004 
3 Trần NgọcQuỳnh10/10/2005 
4 Trần TrườngSơn09/07/2004 
5 Lâm NgọcTân24/07/2003 
6 Diệp HiếuThảo23/07/2005 
7 Đặng QuốcThịnh21/03/2004 
8 Lê Nguyễn MaiThơ17/02/2005 
9 Bùi Thị AnhThư02/03/2002 
10 Lâm DiệuThư22/06/2004 
11 Phạm Đoàn AnhThư25/08/2005 
12 Lê Thị ThanhThuý16/01/2004 
13 Nguyễn MinhTiến15/04/2004 
14 Trần BảoTrân03/07/2005 
15 Hà Mỹ ThuTrúc07/10/2005 
16 Nguyễn KhánhTuyền23/05/2005 
17 Trần NgọcTuyền16/04/2004 
18 Phạm NgọcUyên25/06/2004