ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,538,483
Yesterday:7,737
Today:2,058

List student exam room


Subjects : Innovation, Enterprise and Society
Exam room : IES-T124WSB-3-P6

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bạch Ngọc HàLinh12/10/2003 
2 Đặng Thị KhánhLy01/08/2003 
3 Nguyễn HồngMinh27/03/2004 
4 Lê HồngNgọc26/02/2003 
5 Nguyễn PhươngNguyên09/11/2003 
6 Phạm TuyếtNhung08/04/2004 
7 Trương TấnSang05/04/1999 
8 Võ PhươngThùy04/05/2002 
9 Huỳnh Ngọc19/04/2003 
10 Nguyễn Võ HảiVy08/11/2004 
11 Lê HoàngYến21/08/2002