ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,538,604
Yesterday:7,737
Today:2,179

List student exam room


Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-T124WSB-1-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng QuỳnhAnh24/06/2005 
2 Lê BăngChâu05/12/2004 
3 Đỗ Nguyễn KỳDuyên07/10/2003 
4 Bùi TrungDũng15/09/2005 
5 Phan Nguyễn BảoHân12/10/2001 
6 Lý KimHoàng19/11/2004 
7 Phùng AnhKhôi27/12/2004 
8 Phan DuyKiên26/03/2005 
9 Đoàn PhươngLinh17/05/2005 
10 Phạm NhậtLinh19/04/2005 
11 Phạm ThùyLinh15/12/2005 
12 Nguyễn Trịnh XuânLộc26/12/2004 
13 Lê ThànhNam22/11/2004 
14 Nguyễn HuệNghi10/10/2005 
15 Lê Nguyễn KhánhNgọc28/10/2005 
16 Lại Cát KhaiNguyên23/09/2005 
17 Ngô Trần MinhNguyên23/05/2005